Sân chơi trẻ em liên hoàn được thi công trên trường học quốc tế, khu vui chơi công cộng, hệ thống sân chơi này bao gồm có cả mái che